Knjiga Integral Green Slovenia že v Sloveniji !


Knjigo v tiskani ali elektronski obliki je mogoče naročiti pri založbi Routledge na tej povezavi, pa tudi v spletnih knjigarnah.

Daljšo predstavitev knjige z uvodnim poglavjem najdete na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m.


Dan pred 25. junijem smo v Sloveniji dočakali več kot 100 izvodov knjige Integral Green Slovenia. Prav posebno darilo naši domovini za 25. rojstni dan: pričevanja o izjemnih dosežkih Slovencev, tudi svetovno vodilnih. Njihova razlaga in povezovanje v celosten model z integralnim pristopom - ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti za vso Slovenijo, pa tudi za druge deželei n skupnosti.

Knjigo Integral Green Slovenia smo soustvarjali trije uredniki (Darja Piciga, Alexander Schieffer, Ronnie Lessem) in še 42 soavtorjev. Odlične prakse, ki smo jih ustvarili v Sloveniji, in naše tehtne konceptualne prispevke smo v sodelovanju s Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve povezali v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. Ta model predstavlja tudi svež pristop k trajnostnemu razvoju.

V knjigi smo v celovit razvojni model povezali razvojne politike in ukrepe za trajnostni razvoj (od zelenega do socialnega gospodarstva, trajnostnega razvoja podeželja, …), ki se že odražajo v mnogih odličnih slovenskih praksah. Pri vseh praktičnih primerih in tudi pri celotnem modelu Integralne zelene Slovenije so v središču vrednote (moralno ekonomsko jedro). Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva. Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas - slednje odkrivamo in povezujemo.

Teorija integralne ekonomije in integralnega razvoja je bila prvič uporabljena na nacionalni ravni, in to ob upoštevanju slovenske kulture in kulturne dediščine. Vpeljali smo nov koncept pametne integracije politik EU za trajnostni razvoj in na ta način integralno zeleno ekonomijo še bolj povezali s paradigmo trajnostnega razvoja.

Odlične prakse, ki smo jih ustvarili v Sloveniji, in naše izjemne konceptualne prispevke smo v sodelovanju z avtorjema integralne teorije Ronniejem Lessemom in Alexandrom Schiefferjem povezali v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. In tako pokazali, kako lahko postanemo vzorčni model tudi za druge države, v Evropi in širše.

Več o knjigi na tej povezavi.Panel o IZS na IRDO 2015Skupina C: SOCIALNO-INOVACIJSKI PANEL: Integralna zelena Slovenija kot nov, družbeno odgovoren model trajnostnega razvoja za Evropo. Kako prepričati odločevalce v Bruslju? //
Group C: SOCIAL-INNOVATON PANEL: Integral green Slovenia as a new, socially responsible model of sustainable development for Europe. How to convince decision-makers in Brussels?

Socialno-inovacijski panel: povzetek panela / Social-innovation panel: abstract of the panel

1. Paper
Darja Piciga, PhD., Citizens’ Initiative for Integral Green Slovenia, Jože Osterc, Ph.D., Eco-Social Forum,Gorazd Pavlek, Andrej Kranjc, MSc., Citizens' Initiative for Integral Green Sloveni Slovenian journey toward integral renewal Slovenska pot v smeri integralne prenove

2. Paper
Jožica Rejec, PhD., Štefan Bertoncelj, Tanja Kramar, Janez Rihtaršič, PhD., all Domel Ltd., Železniki, Slovenia Domel as a reflection of history and the global environment Domel kot odsev zgodovine in globalnega okolja

3. Paper
Tadej Slapnik, Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia Various models of establishment of cooperatives in Slovenia Različni modeli ustanavljanja zadrug v Sloveniji

4. Paper
Sebastjan Pikl, Novum Institute Social entrepreneurship - betweent theory and practice Socialno podjetništvo - med teorijo in prakso

5. Paper
Nevenka Bogataj, PhD., Slovenian Institute for Adult Education Responsibility as a constitutional element of sustainability – the case of Commons Odgovornost kot konstitutivni element trajnosti – primer agrarnih skupnosti

6. Paper
Aleksandra Gradišek, Development Centre of the Heart of Slovenia The Heart of Slovenia - A story of innovative ways of connecting people - Integral intertwinement of entrepreneurship, tourism and self-sufficiency Srce Slovenije - Zgodba o inovativnem povezovanju ljudi - Integralno prepletanje podjetništva, turizma in samooskrbe

7. Paper
Marko Slapnik, Center Rinka – Institute for tourism and sustainable development of Solčavsko; Nevenka Bogataj, PhD., Slovenian Institute for Adult Education Solčavsko as a case of local responsibility and integral green economy Solčavsko kot primer lokalne odgovornosti in integralne zelene ekonomije

8. Paper
Prof. Martina Bavec, Ph.D., Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Tjaša Ritter, Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Simon Bavec, M.Sc., Milojka Fekonja Ph.D., Regional development agency Slovenke Gorice, Lenart, Slovenia, prof. Franc Bavec, Ph.D., Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor Small and organic farms' contribution towards food security, environment protection, preservation of cultural heritage and social inclusion Prispevek majhnih in ekoloških kmetij samooskrbi s hrano, varovanju naravne in kulturne dediščine ter socialni vključenosti

9. Paper
Maja Kolar, PhD. Biotechnical Centre Naklo, Slovenia Nature is teaching us – Pilot project of biodynamic school gardens Narava nas uči – pilotni projekt biodinamičnih učnih vrtov

10. Paper
Liliana Vižintin, PhD., Biotechnical Centre Naklo The green integral model of Biotechnical Centre Naklo as an example of good practice Zeleni integralni model Biotehniškega centra Naklo kot primer dobre prakse

11. Paper
Ivana Leskovar, Oton Župančič kindergarten, Slovenska Bistrica, Slovenia, Stanka Stegne, Oton Župančič kindergarten, Slovenska Bistrica, Slovenija, Karin Lavin, Institute for integral development Anima mundi, Sežana, Mojca Pešak, Oton Župančič Kindergarten, Slovenska Bistrica, Slovenija Kindergarten at centre stage Vrtec v središču

12. Paper
Marko Pogačnik, academic sculptor, VITAAA, Slovenia Identity of Slovenia as a hidden potential Identiteta Slovenije kot skriti potencial

13. Paper
Prof. Emer. Matjaž Mulej, PhD.PhD., IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, EPF -Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Anita Hrast, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility Integral green economy requires social responsibility as renewed values, culture, ethics and norms in practice Integralna zelena ekonomija zahteva družbeno odgovornost kot prenovo vrednot, kulture, etike in norm v praksi

14. Paper
Vesna Kolar Planinšič, MSc, Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia; Darja Piciga, PhD., Citizens’ Initiative for Integral Green Slovenia and Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia Smart integration of EU policies for sustainable development Pametna integracija politik EU za trajnostni razvoj

15. Paper
Iztok Erjavec; Klemen Bizjak, MSc., Martina Gopurn, Andrej Firm : all Institute for Sustainable Development and Holistic Solutions – InTeRCeR, Slovenija Using the social entrepreneurship approach to generate innovative eco-social interventions in agriculture in Slovenia: a case study Uporaba pristopa socialnega podjetništva za ustvarjanje inovativnih eko-socialnih intervencij v kmetijstvu v Sloveniji: študijski primer, pilotna raziskava