Vrtec 'Otona Župančiča' Slovenska Bistrica Vrtec Slovenska Bistrica 02 / 80 51 420 info@vrtec-slobistrica.si

IGE 2018

4. mednarodna konferenca

INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET

Vrtec Poljčane, 13-14. septembra 2018

13. in 14. septembra je v Poljčanah potekal edinstven dogodek v evropskih in svetovnih prizadevanjih za trajnostni razvoj. Konferenco o povezovanju lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanju integralnih zelenih rešitev so organizirali Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve in Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, v sodelovanju z več drugimi institucijami in organizacijami.

Mednarodna konferenca 13. septembra se je skupaj z delavnico, osredotočeno na praktične rešitve (14.9.), odvijala okrog naslednjih tem in vsebinskih sklopov:

 • Integralno oplemeniten in z evropskim kontekstom obogaten trajnostni razvoj organizacij, skupnosti, občin in regij v Sloveniji, z možnostjo nadgradnje praktičnih modelov v celostne projekte integralne zelene družbe in ekonomije.
 • Razmislek o Sloveniji kot prostoru za učenje o trajnostnem razvoju.
 • Integralni pristop v Afriki, obetavna pot trajnostnega razvoja za blaginjo vseh, ki naj bo podprta tudi v okviru afriško-evropskega sodelovanja.

4. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet je bila namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in različnih sektorjev (od globalnih izzivov do razvoja regij in lokalnih skupnosti ter vzgoje in izobraževanja), vključujoč odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Potekala je v prostorih Vrtca Poljčane, Dravinjska cesta 28. Zasnovana je bila na predlani izdani knjigi Integral Green Slovenia, na aktualni predstavitvi integralnega pristopa v slovenščini (Integralna serija) in na predhodnih dogodkih na temo integralne zelene tehnologije in družbe. Sodelovalo je tudi več strokovnjakov mednarodnega centra Trans4m.

Več informacij o dogodku v napovedi. Konferenca 13.9. je potekala v slovenščini, z zagotovljenim prevodom v angleščino, delavnica 14.9. pa samo v angleščini.

Predstavitve s konference

Novica o konferenci na spletni strani Trans4m

Kaj je namen konference?

 • Konferenca o povezovanju lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanju integralnih zelenih rešitev je namenjena predstavitvi in nadaljnjemu razvoju trajnostnih modelov organizacij, skupnosti, občin in regij v Sloveniji.
 • Razmislek o Sloveniji kot prostoru za učenje o trajnostnem razvoju,
 • Prepoznati integralni pristop v Afriki kot obetavno pot trajnostnega razvoja za blaginjo vseh, ki naj bo podprta tudi v okviru afriško-evropskega sodelovanja.

Kaj so cilji konference?

 • Upoštevati paradigmo integralnih svetov pri razreševanje globalnih izzivov in kot obetavno teoretično podlago za Agendo 2030, še posebej pa graditi na skupnostni filozofiji Ubuntu (Jaz sem, ker ste vi, ker smo mi), ki izvira iz Afrike.
 • Uporabiti celovit teoretičen modela zelenega gospodarstva in družbe, ponazorjen s primeri odličnih praks, kot konceptualni okvir za razvoj trajnostnih lokalnih in regionalnih politik in praks, in ob tem raziskati možnost sočasne uporabe sinteznih mer trajnostnega razvoja, kot sta okoljski odtis in indeks človekovega razvoja.
 • Prikaz potencialov in pričakovanih koristi celostnega pristopa zelenega gospodarstva in družbe – ponazorjeni z obetajočimi primeri prakse – za reševanje izzivov za trajnostni razvoj v Afriki, ki jih je mogoče spodbujati tudi prek sodelovanja med Evropo in Afriko.
 • Predstaviti in okrepiti Slovenijo kot pilotno državo za integralno zeleno gospodarstvo in družbo, zlasti kot možni prostor učenja za trajnostni razvoj.
 • Ponuditi možnosti za nadaljnje sodelovanje, raziskovanje in mreženje, tako v slovenskem okviru kot mednarodno, zlasti z globalno mrežo Trans4m.

Komu je namenjena?

4. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet je namenjena socialnim inovatorjem, ki za trajnostne cilje delujejo na različnih področjih in v različnih sektorjih: od globalnih izzivov do razvoja regij in lokalnih skupnosti ter vzgoje in izobraževanja. Nova spoznanja in praktični modeli bodo relevantni tudi za odločevalce in oblikovalce razvojnih politik.

Vrtec 'Otona Župančiča' Slovenska Bistrica
Vrtec Slovenska Bistrica
,
Zidanškova 1 A
, 2310 Slovenska Bistrica