Na kratko o IZS


Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo je vseslovenska in nestrankarska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije, ki je začela delovati aprila 2013.
V sodelovanju s Trans4m Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve razvijamo slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe, ki bo podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija) založbe Gower Publishing.
Zavzemamo se za nov gospodarski in družbeni model razvoja s poudarkom na etičnem, moralnem jedru in na pametni integraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva.
Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas - slednje odkrivamo in povezujemo.
In prepričani smo, da s povezovanjem vseh potencialov, predstavljenih v nadaljevanju, Slovenijo lahko uveljavimo kot pilotno državo integralnega ekonomskega pristopa po načelih trajnostnega razvoja.

Po več letih skupnega ustvarjanja smo tak model tudi podrobno predstavili v knjigi Integral Green Slovenia, ki je junija 2016 izšla pri mednarodni znanstveni založbi Routledge. Ključni elementi tega modela s poudarkom na štirih integralnih ekonomskih pristopih so predstavljeni na spodnji sliki in ilustrirani z nekaj priznanimi primeri iz Slovenije.