Četrti teden

20. nadaljevanje, 23. 2. 2018:
Narava nas uči: od biodinamičnega vrta do svetovne korporacije

19. nadaljevanje, 22. 2. 2018:
Dejavnosti vrtca in biodinamičnega projekta v vseh integralnih svetovih

18. nadaljevanje, 21. 2. 2018:
Integralni model Domela in Mondragona

17. nadaljevanje, 20. 2. 2018:
Trajnostni razvoj Solčavskega: razlaga z integralnim modelom

16. nadaljevanje, 19. 2. 2018:
Slovenci smo bolj Evropejci kot povprečen Evropejec. In kaj lahko mi damo Evropi?

Tretji teden

15. nadaljevanje, 16. 2. 2018:
Kako so slovenski timi uspeli v svetu? Kako razložiti te uspešne zgodbe, da bomo njihove izkušnje s pridom uporabili tudi drugi?

14. nadaljevanje, 15. 2. 2018:
Vrtec Otona Župančiča drugič: povezanost z naravo in dediščino domačega kraja

13. nadaljevanje, 14. 2. 2018:
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica kot središče dogajanja

12. nadaljevanje, 13. 2. 2018:
Zgodba Domela drugič: kako se načela za razreševanje izzivov kažejo v praksi

11. nadaljevanje, 12. 2. 2018:
Domel: globalno podjetje, ustanovljeno na temeljih lokalne skupnosti in naravne dediščine

Drugi teden

10. nadaljevanje, 2. 2. 2018:
Andrej Pečjak, pionir solarne mobilnosti iz Slovenije

9. nadaljevanje, 1. 2. 2018:
Trajnostni razvoj turističnega območja Logarska dolina – Solčavsko: narava kot vrednota

8. nadaljevanje, 31. 1. 2018:
Vrednote kot temelj trajnostnega gospodarjenja – tudi v Egiptu in Sloveniji

7. nadaljevanje, 30. 1. 2018:
Vrednote kot temelj trajnostnega gospodarjenja

6. nadaljevanje, 29. 1. 2018:
Poskušamo z NAČELI. In namesto »silosnega« mišljenja predlagamo integriran pristop

Prvi teden

5. nadaljevanje, 26. 1. 2018:
Finski preskok v konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo: tudi kultura šteje

4. nadaljevanje, 25. 1. 2018:
Banka, ki dela za dobro ljudi in narave – ali je to sploh mogoče?

3. nadaljevanje, 24. 1. 2018:
Britanska kraljica in ekonomska kriza ali Kako preseči ujetost v eno, ozko ekonomsko paradigmo?

2. nadaljevanje, 23. 1. 2018:
Gordijski vozli našega časa: z mečem ali razumom?

1. nadaljevanje, 22. 1. 2018:
Integralno zgodbo začenjamo z globalnimi izzivi in trenjem miselnih orehov

Integralna serija: S pametno integracijo do trajnostnega razvoja

NAPOVED INTEGRALNE SERIJE: S pametno integracijo do trajnostnega razvoja

V čedalje večji meri se soočamo z mnogoterimi, raznolikimi izzivi – od svetovnih do evropskih, slovenskih, lokalnih; od podnebnih sprememb do ekonomskih problemov.

Zato je nujen drugačen pogled na svet okrog nas, nov način razmišljanja in delovanja, preseganje kalupov...

Celosten pogled, ki nam bo pomagal, da elemente, ki jih že imamo, vidimo v novi luči, na drugačen in celosten način povežemo, prepletemo, stkemo – PAMETNO INTEGRIRAMO.

Drobce rešitev, ki bodo dobre za vse, imamo pred seboj, živimo z njimi – tu, v Sloveniji in Evropi.

Ker »nič ni tako praktično kot dobra teorija« (Lewin), predstavljamo NAČELA, po katerih je mogoče oblikovati nov, celosten konceptualen okvir; pravzaprav lahko vodijo do različnih teorij.

In ta načela nas lahko pripeljejo do TEORIJE INTEGRALNEGA RAZVOJA avtorjev Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja.

Praktični primeri njene uporabe z odličnimi praksami (večina iz Slovenije) in novi integralni koncepti bodo sestavljali večino od 100 nadaljevanj v seriji »S pametno integracijo do trajnostnega razvoja«. Objavljali jih bomo v naslednjih nekaj mesecih, praviloma vsak dan od ponedeljka do petka. S pomembnim sporočilom, da je nujno pametno povezati številna prizadevanja in potenciale za trajnostni razvoj v okviru EU.

Med drugim smo pristop integralnih svetov uporabili pri snovanju novega, trajnostnega modela razvoja za našo državo - poimenovali smo ga Integralna zelena Slovenija. Predstavili smo ga v knjigi Integral Green Slovenia (Routledge, 2016), ki smo jo uredili dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem, napisalo pa poleg nas še 42 slovenskih avtorjev. Z Integralno serijo se odzivamo na številne pobude, da bi imeli čimveč gradiv o Integralni zeleni Sloveniji tudi v domačem jeziku.

In integralna zelena pot lahko prispeva tudi k prihodnosti Evrope.

O vsem tem nas bo v prihodnjih mesecih pisalo več deset avtorjev knjige in drugih integralnih mislecev.

Vse to prvič celostno v slovenskem jeziku in edinstveno v svetovnem merilu.

Prijazno vabljeni k prebiranju, razmišljanju in ustvarjalni uporabi!

Dr. Darja Piciga