Petnajsti teden

72. nadaljevanje, 19. 6. 2018:
Sprejeti dokumenti Slovenije za prehod v zeleno gospodarstvo

71. nadaljevanje, 18. 6. 2018:
S konceptualnim okvirom integralnih svetov do Integralne zelene Slovenije

Štirinajsti teden

70. nadaljevanje, 8. 6. 2018:
Konceptualni okvir integralnih svetov in Strategija razvoja Slovenije 2030

69. nadaljevanje, 7. 6. 2018:
Več strateških pobud za trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo v Sloveniji

68. nadaljevanje, 6. 6. 2018:
Integralni značaj nizkoogljične strategije iz let 2011/12

67. nadaljevanje, 5. 6. 2018:
Strategija prehoda v nizkoogljično družbo iz let 2011/12: neizkoriščena priložnost Slovenije

66. nadaljevanje, 4. 6. 2018:
Primerjava scenarijev – možnih poti razvoja Slovenije do leta 2035, kot smo si jih zamislili maja 2008

Trinajsti teden

65. nadaljevanje, 1. 6. 2018:
Podnebne spremembe in možne poti razvoja Slovenije – scenariji do leta 2035

64. nadaljevanje, 31. 5. 2018:
Boj za trajnostni razvoj: med trenutki upanja in razočaranji

63. nadaljevanje, 30. 5. 2018:
Veliki možje socialne ekonomije in Meje rasti

62. nadaljevanje, 29. 5. 2018:
Socialno, na znanju temelječe gospodarstvo gradi tudi na Abrahamu Maslowu

61. nadaljevanje, 28. 5. 2018:
Na kratko o zgodovini socialno-ekonomske misli: iz 18. v 19. stoletje

Dvanajsti teden

60. nadaljevanje, 18. 5. 2018:
Adam Smith in »nevidna roka« trga: teorija za 21. ali 18. stoletje?

59. nadaljevanje, 17. 5. 2018:
Nadaljujemo s socialno ekonomijo: od merjenja družbenih učinkov do prenosa lastništva na zaposlene v delavskih zadrugah

58. nadaljevanje, 16. 5. 2018:
Sistemski pristop k razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji

57. nadaljevanje, 15. 5. 2018:
Perspektive širše pojmovanega socialnega podjetništva v Sloveniji

56. nadaljevanje, 14. 5. 2018:
Mladi inovativni Slovenci uspešni z množičnim financiranjem, tudi sodelo ima vlogo

Enajsti teden

55. nadaljevanje, 11. 5. 2018:
Socialno podjetništvo na nacionalni, evropski in globalni ravni: raznolikost oblik in neizkoriščeni potenciali, v Sloveniji še posebej

54. nadaljevanje, 10. 5. 2018:
Zeleno socialno podjetništvo v praksi: primer Tekstilnice iz Dravograda

53. nadaljevanje, 9. 5. 2018:
Zadružništvo kot alternativa: bolj trajnostno in odporno na krize

52. nadaljevanje, 8. 5. 2018:
Dragocene potenciale za socialno, na znanju temelječe gospodarstvo na novo odkrivamo ali se o njih učimo od drugih

51. nadaljevanje, 7. 5. 2018:
Prispevek krščanske misli in vrednot k socialnemu, na znanju temelječemu gospodarstvu in trajnostnemu razvoju

Deseti teden

49. in 50. nadaljevanje, 26. in 27. 4. 2018:
Od pregleda »vzhodnega« do napovedi »severnega« sveta – od kulture in ozaveščenosti (duhovnosti) do znanosti, tehnologije in sistemov

48. nadaljevanje, 25. 4. 2018:
Model celostnega razvoja z upoštevanjem vitalno-energijskih počel pokrajine

47. nadaljevanje, 24. 4. 2018:
Geokultura – kultura sožitja z zemljo in njenimi bitji

46. nadaljevanje, 23. 4. 2018:
Kultura kot četrta razsežnost trajnostnega razvoja

Deveti teden

45. nadaljevanje, 20. 4. 2018:
Pametna integracija EU politik za trajnostni razvoj v praksi že poteka, v različnih oblikah

44. nadaljevanje, 19. 4. 2018:
Pet dejavnikov za uspešno integralno gospodarsko pot: globalna perspektiva

43. nadaljevanje, 18. 4. 2018:
Integralna razlaga uspešne razvojne poti Srca Slovenije: pet dejavnikov integralne ekonomije

42. nadaljevanje, 17. 4. 2018:
Na kulturi temelječe razvojno gospodarstvo: Srce Slovenije kot regionalni model

41. nadaljevanje, 16. 4. 2018:
Vzhodni, na kulturi in ozaveščenosti temelječi pristop k trajnostnemu razvoju: iz sveta v Slovenijo, kjer pametno integriramo evropske potenciale

Osmi teden

40. nadaljevanje, 6. 4. 2018:
Duhovnost v Sarvodayi in SEKEM-u: Kaj nam še pripovedujeta?

39. nadaljevanje, 5. 4. 2018:
Gibanje Sarvodaya na Šrilanki – prebujenje vseh, od posameznika do naroda

38. nadaljevanje, 4. 4. 2018:
Kultura in ozaveščenost – »vzhodni« integralni svet

36. in 37. nadaljevanje, 2. in 3. 4. 2018:
Narava in skupnost v Integralni seriji: pregledni prispevek

Sedmi teden

35. nadaljevanje, 30. 3. 2018:
Neravnotežja znotraj posameznika, organizacije, skupnosti, družbe - in na globalni ravni

34. nadaljevanje, 29. 3. 2018:
Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

33. nadaljevanje, 28. 3. 2018:
Agrarne skupnosti, oživljajoča tradicija upravljanja z naravnimi viri

32. nadaljevanje, 27. 3. 2018:
Gozd in les v skupnostnih in podjetniških trajnostnih modelih

31. nadaljevanje, 26. 3. 2018:
Trajnostno upravljanje z gozdom v slovenskih deželah, nekoč in danes

Šesti teden

30. nadaljevanje, 16. 3. 2018:
Zadruga Dobrina in drugi primeri trajnostnih ekoloških praks

29. nadaljevanje, 15. 3. 2018:
Ekološko kmetijstvo je tudi razvojna priložnost

28. nadaljevanje, 14. 3. 2018:
Ekološko kmetijstvo kot najbolj ustrezen odgovor na lokalne in globalne izzive?

27. nadaljevanje, 13. 3. 2018:
Integralna zelena Slovenija v znamki »I FEEL SLOVENIA« in s prilagojenim razvojem kmetijstva

26. nadaljevanje, 12. 3. 2018:
Slovenska zgodovinska pot proti integralnemu zelenemu gospodarstvu in družbi

Peti teden

25. nadaljevanje, 9. 3. 2018:
Marko Pogačnik: mitska sporočila slovenskih dežel za današnji čas

24. nadaljevanje, 8. 3. 2018:
GENE proces v integralni ekonomiji in za razvoj družbe

23. nadaljevanje, 7. 3. 2018:
Integralna ekonomija v teoriji in praksi: od skupnosti SEKEM do podjetja Interface

22. nadaljevanje, 6. 3. 2018:
Ukoreninjenost v naravi in skupnosti: začetek GENE procesa transformacije

21. nadaljevanje, 5. 3. 2018:
Raziskava Eurobarometra: Ali slovenska podjetja res ne načrtujejo bolj odgovornega odnosa do okolja?

Četrti teden

20. nadaljevanje, 23. 2. 2018:
Narava nas uči: od biodinamičnega vrta do svetovne korporacije

19. nadaljevanje, 22. 2. 2018:
Dejavnosti vrtca in biodinamičnega projekta v vseh integralnih svetovih

18. nadaljevanje, 21. 2. 2018:
Integralni model Domela in Mondragona

17. nadaljevanje, 20. 2. 2018:
Trajnostni razvoj Solčavskega: razlaga z integralnim modelom

16. nadaljevanje, 19. 2. 2018:
Slovenci smo bolj Evropejci kot povprečen Evropejec. In kaj lahko mi damo Evropi?

Tretji teden

15. nadaljevanje, 16. 2. 2018:
Kako so slovenski timi uspeli v svetu? Kako razložiti te uspešne zgodbe, da bomo njihove izkušnje s pridom uporabili tudi drugi?

14. nadaljevanje, 15. 2. 2018:
Vrtec Otona Župančiča drugič: povezanost z naravo in dediščino domačega kraja

13. nadaljevanje, 14. 2. 2018:
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica kot središče dogajanja

12. nadaljevanje, 13. 2. 2018:
Zgodba Domela drugič: kako se načela za razreševanje izzivov kažejo v praksi

11. nadaljevanje, 12. 2. 2018:
Domel: globalno podjetje, ustanovljeno na temeljih lokalne skupnosti in naravne dediščine

Drugi teden

10. nadaljevanje, 2. 2. 2018:
Andrej Pečjak, pionir solarne mobilnosti iz Slovenije

9. nadaljevanje, 1. 2. 2018:
Trajnostni razvoj turističnega območja Logarska dolina – Solčavsko: narava kot vrednota

8. nadaljevanje, 31. 1. 2018:
Vrednote kot temelj trajnostnega gospodarjenja – tudi v Egiptu in Sloveniji

7. nadaljevanje, 30. 1. 2018:
Vrednote kot temelj trajnostnega gospodarjenja

6. nadaljevanje, 29. 1. 2018:
Poskušamo z NAČELI. In namesto »silosnega« mišljenja predlagamo integriran pristop

Prvi teden

5. nadaljevanje, 26. 1. 2018:
Finski preskok v konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo: tudi kultura šteje

4. nadaljevanje, 25. 1. 2018:
Banka, ki dela za dobro ljudi in narave – ali je to sploh mogoče?

3. nadaljevanje, 24. 1. 2018:
Britanska kraljica in ekonomska kriza ali Kako preseči ujetost v eno, ozko ekonomsko paradigmo?

2. nadaljevanje, 23. 1. 2018:
Gordijski vozli našega časa: z mečem ali razumom?

1. nadaljevanje, 22. 1. 2018:
Integralno zgodbo začenjamo z globalnimi izzivi in trenjem miselnih orehov

Integralna serija: S pametno integracijo do trajnostnega razvoja

NAPOVED INTEGRALNE SERIJE: S pametno integracijo do trajnostnega razvoja

V čedalje večji meri se soočamo z mnogoterimi, raznolikimi izzivi – od svetovnih do evropskih, slovenskih, lokalnih; od podnebnih sprememb do ekonomskih problemov.

Zato je nujen drugačen pogled na svet okrog nas, nov način razmišljanja in delovanja, preseganje kalupov...

Celosten pogled, ki nam bo pomagal, da elemente, ki jih že imamo, vidimo v novi luči, na drugačen in celosten način povežemo, prepletemo, stkemo – PAMETNO INTEGRIRAMO.

Drobce rešitev, ki bodo dobre za vse, imamo pred seboj, živimo z njimi – tu, v Sloveniji in Evropi.

Ker »nič ni tako praktično kot dobra teorija« (Lewin), predstavljamo NAČELA, po katerih je mogoče oblikovati nov, celosten konceptualen okvir; pravzaprav lahko vodijo do različnih teorij.

In ta načela nas lahko pripeljejo do TEORIJE INTEGRALNEGA RAZVOJA avtorjev Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja.

Praktični primeri njene uporabe z odličnimi praksami (večina iz Slovenije) in novi integralni koncepti bodo sestavljali večino od 100 nadaljevanj v seriji »S pametno integracijo do trajnostnega razvoja«. Objavljali jih bomo v naslednjih nekaj mesecih, praviloma vsak dan od ponedeljka do petka. S pomembnim sporočilom, da je nujno pametno povezati številna prizadevanja in potenciale za trajnostni razvoj v okviru EU.

Med drugim smo pristop integralnih svetov uporabili pri snovanju novega, trajnostnega modela razvoja za našo državo - poimenovali smo ga Integralna zelena Slovenija. Predstavili smo ga v knjigi Integral Green Slovenia (Routledge, 2016), ki smo jo uredili dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem, napisalo pa poleg nas še 42 slovenskih avtorjev. Z Integralno serijo se odzivamo na številne pobude, da bi imeli čimveč gradiv o Integralni zeleni Sloveniji tudi v domačem jeziku.

In integralna zelena pot lahko prispeva tudi k prihodnosti Evrope.

O vsem tem nas bo v prihodnjih mesecih pisalo več deset avtorjev knjige in drugih integralnih mislecev.

Vse to prvič celostno v slovenskem jeziku in edinstveno v svetovnem merilu.

Prvih 40 nadaljevanj smo zbrali tudi v eni datoteki.

Prijazno vabljeni k prebiranju, razmišljanju in ustvarjalni uporabi!

Dr. Darja Piciga