Gospodarstvo blaginje in obnovljiva rast v Sloveniji, Evropi, svetu

V torek, 11. oktobra 2022 od 14:00 do 16:30 v LJUBLJANI: PREDAVANJE prof. Marka ANIELSKEGA in OKROGLA MIZA. Hiša Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana. Možno tudi spremljanje preko Zoom povezave. Vabilo na dogodek je dostopno tukaj.

V sredo, 12. oktobra 2022 od 10:00 do 12:00 v MARIBORU: PREDAVANJE prof. Marka ANIELSKEGA in POGOVOR z njim. Dvorana Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15. Možno tudi spremljanje preko Zoom povezave. Vabilo na dogodek je dostopno tukaj.

15 referatov na konferenci IRDO 2022

2. konferenca IRDO & Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo je potekala virtualno 3. junija 2022 pod naslovom Zeleni in vključujoči prehod: Znanje, izobraževanje in delovanje za trajnostne prehode in integralni razvoj, in sicer v sklopu 17. IRDO mednarodne konference »DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati?« Zbornik konference (referati in prezentacije) je dostopen tukaj. Konferenca IRDO in Državljanske pobude za IZS je potekala v treh delih:

PART I: NEW KNOWLEDGE ON ENVIRONMENTAL CHALLENGES AND ACTION FOR A GREEN TRANSITION (v angleščini)

II. DEL: IZOBRAŽEVANJE IN KOMPETENCE ZA OKOLJSKO TRAJNOSTNOST / EDUCATION AND COMPETENCIES FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (v slovenščini in angleščini)

PART III: TRANSITION TO INTEGRAL GREEN SOCIETY IN DIFFERENT CULTURES, in cooperation witth TRANS4M & Home for Humanity (v angleščini)

Integralni prispevki na konferenci IRDO 2021

Združeni konferenci IRDO: DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2021 sta potekali 10. in 11. junija 2021 v virtualni izvedbi. Referati oz. povzetki in prezentacije so dostopni tukaj. Integralni prispevki so vključevali plenarno predavanje prvi dan in 14 referatov strokovne konference drugega dne:

1. dan (10. junij) plenarno predavanje:

Dr Darja Piciga, Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia, Prof. Dr Alexander Schieffer, University of St. Gallen, Switzerland and Home for Humanity, Prof. Dr Ronnie Lessem, Trans4m Communiversity Associates - Integral Green Society and Economy - From Slovenia to Europe: A holistic Approach to Sustainable Development, in the Context of forward looking EU policies.

2. dan (11. junij): 1. Nacionalna strokovno-poslovna konferenca IRDO in Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo: Integralna zelena pot k trajnostni Evropi. Izvirni slovenski prispevek h Konferenci o prihodnosti Evrope (v slovenščini):

14 referatov, avtorji: dr. Darja Piciga; mag. Vesna Kolar Planinšič; mag. Nataša Kovač; dr. Martina Bavec, dr. Martina Robačer in dr. Franc Bavec; Stanislava Stegne, Petra Lozinšek in Klavdija Čoh; dr. Nevenka Bogataj; dr. Liliana Vižintin in dr. Suzana Škof; Mojca Veler in Ivana Leskovar; Tomaž Popović in Mojca Veler; Marko Pogačnik; dr. Marijan Pogačnik, Andreja Ahčin, Irena Gril in dr. Franc Vidic; Andrej Pečjak in dr. Dejan Paravan; Janez Gorenšek; ddr. Ana Vovk.

5. mednarodna konferenca INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET

Mednarodna konferenca IGE 2019 je potekala od 22. do 24. novembra v Žički kartuziji, Špitaliču in Poljčanah, Slovenija. Več o konferenci na tej povezavi.

4. mednarodna konferenca INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET

Mednarodna konferenca IGE 2018 je potekala v Vrtcu Poljčane, Slovenija, 13. in 14. septembra 2018. Več o konferenci na tej povezavi.

3. mednarodna konferenca INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET

NOVO: Objavljamo krajše poročilo o konferenci in video posnetek uvodnega dela. Poročilo o konferenci v angleščini in galerija slik sta dostopna na tej povezavi.

Koncept in program konference (v angleščini) je na voljo na tej povezavi.

31. januarja 2017 je v Ljubljani potekal edinstven dogodek, tako v evropskem kot v svetovnem merilu. Konferenco o Integralni zeleni Sloveniji, Evropi in svetu, na kateri smo postavili trajnostni razvoj kot osnovo za novo evropsko renesanso, sta organizirala Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Center za integralni razvoj Trans4m v sodelovanju z več kot 20 institucijami in organizacijami.

3. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet je bila namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in iz različnih sektorjev, vključujoč odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Potekala je v prostorih Hiše Evropske Unije v Ljubljani, Dunajska 20. Zasnovana je bila na lani izdani knjigi Integral Green Slovenia in na predhodnih dogodkih na temo integralne zelene ekonomije in družbe, sodelovalo je tudi več strokovnjakov mednarodnega Centra Trans4m.

Konferenca je s povezovanjem znanstvenih, strokovnih in civilnodružbenih prispevkov iskala odgovore na vprašanje, kaj lahko pristop integralne zelene ekonomije in družbe, s Slovenijo kot pilotno deželo, prispeva k novi evropski renesansi v kontekstu Agende za trajnostni razvoj. Po uvodnem plenarnem delu je delo potekalo v treh tematskih sklopih; njihovi predlogi so prispevali k pobudi za Integralno zeleno Evropo:

  1. Kulturna in naravna dediščina v povezavi s skupnostjo za integralno prenovo Slovenije in Evrope
  2. Socialno na znanju temelječe gospodarstvo: prednosti in priložnosti v Sloveniji in Evropi; perspektivna pot k ciljem trajnostnega razvoja
  3. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj in za integralno dobo

Več informacij o dogodku v napovedi v angleščini in na spletni strani integralna-zelena-slovenija.si. Kontakt: integralnaslovenija@gmail.com.

Delovni jezik konference je angleščina, zato so nadaljnje informacije in gradiva v tem jeziku.

Programski in organizacijski odbor konference: dr. Darja Piciga, dr. Nevenka Bogataj, prof. Ronnie Lessem, mag. Andrej Kranjc, prof. Alexander Schieffer, Tadej Slapnik

Predstavitev knjige Integral Green Slovenia

Vabilo na predstavitev knjige Integral Green Slovenia, ki bo:

- v soboto, 1. oktobra ob 17:00 v Štanjelu na Krasu
Vabilo na tej povezavi.
Program odprtja na tej povezavi.

- v sredo, 5. oktobra ob 18:00 na gradu v Slovenski Bistrici
Vabilo na tej povezavi.

Knjiga Integral Green Slovenia se predstavi

v četrtek, 8. septembra ob 17. uri v Univerzitetni knjižnici Maribor, vstop prost.
Vabilo na tej povezavi

Več o knjigi na spletnih straneh Integralne zelene Slovenije, Centra za integralni razvoj Trans4m in založbe Routledge, kjer jo je možno tudi naročiti.

Prisrčno vabljeni!
Darja Piciga

Posvet povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost

Integralni pristop se je odražal tudi v konceptu posveta Povezovanje potencialov za trajnostni razvoj (1. junij 2015), ki ga je zasnovalo Ministrstvo za okolje in pritegnilo še druge resorje in deležnike. Posvet je izpostavili odlične slovenske trajnostne prakse ter povezoval zeleno in socialno gospodarstvo in aktualne globalne in evropske procese. Odmeven je bil prikaz integralne ekonomije (Lessem, Schieffer), orisali smo pobudo za Integralno zeleno Slovenijo (Piciga). Informacija o posvetu z vsemi predstavitvami je objavljena na arhivski spletni strani MOP.

Trajnostni razvoj zahteva spremembo razmišljanja in delovanja še zlasti na gospodarskem in finančnem področju. Ključni konceptualni razmislek v tej smeri sta na posvetu predstavila avtorja nove ekonomske teorije, teorije integralne zelene ekonomije, prof. Ronnie Lessem in prof. Alexander Schieffer iz Centra za integralni razvoj Trans4m v Ženevi. Namesto mehanicističnega in enostranskega neoliberalnega ekonomskega pristopa predlagata, da gradimo na moralnem ekonomskem jedru in spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva. Njuna teorija je veliko bolj kompleksna, kot sta jo predstavila na posvetu: povezuje in razlaga raznolike svetovno uspešne prakse trajnostnega razvoja, gradi pa tudi na številnih alternativnih ekonomskih teorijah iz zadnjega stoletja in še starejših; med njihovimi avtorji so tudi Nobelovi nagrajenci. Na posvetu sta predstavila štiri svetovno priznane primere, ki so delno poznani tudi v Sloveniji: Grameen (Bangladeš), razvojno podjetje Canon (Japonska), vodilno zadružno podjetje Mondragon (Španija), trajnostno podjetje Interface (ZDA).

Profesorja ocenjujeta, da lahko plodno sodelovanje skupnosti z zaščito narave, upoštevanjem kulturne dediščine, močnimi temelji v znanju, tako na področju naravoslovnih kot družboslovnih znanosti ter nekaj uveljavljenimi javnimi in zasebnimi podjetji, nevladnimi in okoljskimi organizacijami, uglašenimi z naravo in skupnostjo, vse skupaj podkrepljeno z močno državljansko iniciativo ter upoštevanjem majhnosti Slovenije le-to postavi kot vzorčni integralni zeleni model za celotno Evropo. Če bodo obstoječe aktivnosti koordinirane, lahko to pripelje do izjemno močnega oblikovanja alternativne poti do gospodarske in družbene trajnosti.

V Sloveniji že imamo tim strokovnjakov in mrežo organizacij (preko 50 strokovnjakov in več deset organizacij), ki se trudimo uveljaviti pobudo za Integralno zeleno Slovenijo (pod vodstvom dr. Darje Piciga) - le-ta z novimi pristopi povezuje potenciale naše dežele za trajnostno prihodnost. V sodelovanju s profesorjema Lessemom in Schiefferjem razvijamo slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe, ki bo podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija). Pri slovenski integralni poti dajemo poseben poudarek:

  • konceptu pametne integracije politik in ukrepov EU za širše pojmovan trajnostni razvoj (okoljska, družbena, gospodarska in kulturna razsežnost ter vrednote trajnostnosti in družbene odgovornosti),
  • in socialnemu, na znanju temelječemu gospodarstvu, kot ga predstavljajo Domel iz Železnikov in evropske zadruge na čelu s španskim Mondragonom.

Mednarodna konferenca INTEGRAL GREEN ECONOMY FOR A BETTER WORLD – IGE2014

14. in 15. novembra 2014 je potekala že druga mednarodna konferenca o integralnem zelenem gospodarstvu. Konferenco smo organizirali Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve, Biotehniški center Naklo in podjetje Domel, v sodelovanju s še 20 soorganizatorji oz. podporniki. Konferenca je bila posvečena vseslovenski in nestrankarski pobudi za Integralno zeleno Slovenijo, to je pobudi za dostojanstven izhod iz krize, ki bi bil manj boleč od dosedanjih poskusov oz. ukrepov, obenem pa bi postavil temelje za uspešno, zdravo, socialno in na znanju temelječe gospodarstvo.

Konferenca je bila posvečena vseslovenski in nestrankarski pobudi za Integralno zeleno Slovenijo, to je pobudi za dostojanstven izhod iz krize, ki bi bil manj boleč od dosedanjih poskusov oz. ukrepov, obenem pa bi postavil temelje za uspešno, zdravo, socialno in na znanju temelječe gospodarstvo. Da to ni utvara, so nas prepričali odlični slovenski modeli, med njimi Domel iz Železnikov, Solčavsko, Srce Slovenije, Biotehniški center Naklo in Vrtec Slovenska Bistrica, poleg teh pa seveda že uveljavljeni in svetovno znani primeri iz nekaterih drugih držav (na primer španski Mondragon, SEKEM v Egiptu, japonski Canon). Izhajali smo iz spoznanja, da je sedanja kriza tako trdovratna, ker to ni samo gospodarska in finančna kriza, pač pa tudi socialna kriza in kriza vrednot. Tu pa ima več možnosti za uspeh celosten pristop, kot ga ponuja integralno zeleno gospodarstvo. Osnovni teoretski okvir za ta ekonomski pristop sta postavila profesorja Ronnie Lessem in Alexander Schieffer iz Centra za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve.

VEČ O KONFERENCI