Na kratko o IZS

Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo je vseslovenska in nestrankarska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije, ki je začela delovati aprila 2013.

V sodelovanju s Trans4m Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve razvijamo slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe – INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA®.

Zavzemamo se za nov gospodarski in družbeni model razvoja s poudarkom na etičnem, moralnem jedru in na pametni integraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva.

Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas - slednje odkrivamo in povezujemo. In prepričani smo, da s povezovanjem vseh potencialov, predstavljenih v nadaljevanju, Slovenijo lahko uveljavimo kot pilotno državo integralnega ekonomskega pristopa po načelih trajnostnega razvoja.

Po več letih skupnega ustvarjanja smo tak model tudi podrobno predstavili v knjigi Integral Green Slovenia, ki je junija 2016 izšla pri mednarodni znanstveni založbi Routledge. Ključni elementi tega modela s poudarkom na štirih integralnih ekonomskih pristopih so predstavljeni na prvi sliki in ilustrirani z nekaj priznanimi primeri iz Slovenije.

Diagram Integralni ekonomski pristopi

Od januarja do avgusta 2018 smo pristop integralnih svetov in Integralno zeleno Slovenijo predstavili v Integralni seriji – »S pametno integracijo do trajnostnega razvoja«.

Model Integralne zelene Slovenije smo v zadnjih letih nadgradili:

  • z opredelitvijo trajnostne vizije v središču in ambicioznih ciljev za vse štiri »svetove« (druga slika)
  • in predstavitvijo mnogoterih potencialov za trajnostno integralno pot, s pristopom pametne integracije (tretja slika).
Diagram Trajnostna vizija in cilji
Diagram Pametna integracija

Temeljne prispevke o integralnem razvoju za Slovenijo smo predstavili tudi v dveh poglavjih zbornika Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki (ur.: Škof, Navernik), ki je pri založbi AMEU-ISH izšel aprila 2022:
- Ronnie Lessem, Alexander Schieffer: Integralni svetovi in integralna ekonomija.
- Darja Piciga: Integralna zelena Slovenija kot konceptualna in sistemska inovacija za trajnostni razvoj.
Več informacij o zborniku: tukaj.

Integralni model smo oblikovali tudi za vizijo in potenciale Evropske unije: Integralna zelena Evropa. Te rezultate smo predstavili na več dogodkih in v različnih prispevkih, med drugim v seriji 90 objav na platformi Konference o prihodnosti Evrope: 3x30 Ideas from Integral Green Slovenia for an Integral Green Europe.