Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo

INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA. Državljanska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije. April 2013.

Spoštovani državljani in državljanke Republike Slovenije!

Na vas se obračamo v prepričanju, da ima Slovenija realne možnosti že v tem desetletju postati ugledna eko-dežela, vzajemno povezana in vključujoča družba z uspešnim gospodarstvom ter visoko kakovostjo življenja, prostora in naravnega okolja. In ne samo to. Imamo tudi izjemno priložnost, da postanemo prvi, ki bomo na ravni države načrtno uresničili model integralnega, to je polnovrednega, sodelovalnega in povezovalnega gospodarstva. Vzpostavitev Slovenije kot svetovno priznanega zgleda integralne trajnostne družbe in gospodarstva bi predstavljala rešitev za sedanjo družbeno, gospodarsko in finančno, politično in moralno krizo v naši deželi in bi tudi drugim državam pomagala k bolj uspešnemu soočanju z globalnimi izzivi.

Več: INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA - DRŽAVLJANSKA POBUDA

Podpisniki: dr. Darja Piciga, mag. Andrej Kranjc, dr. Oto Luthar, ddr. Barica Marentič Požarnik, ddr. Matjaž Mulej, Jan Peloza, dr. Aleš Smrekar, Rene Suša In še več podpornikov …

KONTAKT: integralnaslovenija@gmail.com

Več informacij o dr. Darji Piciga: tukaj.

Več informacij o prof. Ronnieju Lessemu in prof. Alexandru Schiefferju: tukaj.