90 zamisli za prihodnost Evrope

10. 9. 2021 – 8. 12. 2021

Konceptualni okvir Integralni svetovi smo, utemeljeno z njegovo transdisciplinarno, čezsektorsko, transkulturno, transosebno in transformativno naravo, uporabili tudi pri celostnem pristopu za trajnostni razvoj Evrope. Uresničevanje Agende 2030 za trajnostni razvoj, to je doseganje 17 splošnih ciljev trajnostnega razvoja (SDG-jev) in 169 podciljev, mora uravnoteženo upoštevati vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja – okoljsko, gospodarsko in družbeno. Vendar pa novejša poročila opozarjajo, da se veliko SDG-jev ne dosega (npr. okoljski cilji v Evropi, poročilo SOER 2020), in to kljub prizadevanjem okoljskih in drugih politik na državni in regionalni ravni. Izolirani ukrepi in politike, osredotočeni na posamezne cilje in podcilje, ne morejo odločilno prispevati k uspešnemu soočanju s celotnim kompleksnim prepletom globalnih izzivov.

Pobuda za Integralno zeleno Slovenijo je jeseni 2021, ob 30-letnici samostojnosti Slovenije, z 90 objavami na platformi Konference o prihodnosti Evrope (3x30, vsak dan po ena zamisel) predlagala integralen konceptualni okvir in proces za državljane Slovenije, Evrope in sveta: 3x30 Ideas from Integral Green Slovenia for an Integral Green Europe. Model Integralne zelene Evrope, z vizijo in potenciali Evropske unije, smo predstavili tudi na več dogodkih in v različnih drugih prispevkih.

Prispevek k Posvetovanju o prihodnosti Evrope

31. 10. 2018

Prispevek k Posvetovanju o prihodnosti Evrope predlaga in pojasnjuje vizijo Integralne zelene Evrope: sprememba razvojne paradigme, vključno s spremembo ekonomskega pristopa, je nujna za trajnostno soočanje z aktualnimi izzivi in krizami naše celine.

Pripombe na osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030

November 2017

Integralni konceptualni okvir, s katerim se odzivamo na naraščajočo kompleksnost sodobnega sveta, nam omogoča, da predloge strategij in širših programov smiselno preoblikujemo in dopolnimo z nujnimi novimi elementi. Na tak način smo predstavniki Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo sodelovali v procesu priprave Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 (SRS 2030). V zadnji fazi (javna obravnava jeseni 2017) smo posredovali tudi zgoščene pisne pripombe na zadnji osnutek, z zavedanjem, da jih nekdo, ki se ni poglobil v konceptualni okvir integralnih svetov in integralne ekonomije, težko uporabi. Pripombe so objavljene v 70.nadaljevanju Integralne serije.

Predlog poslancem za etično gospodarstvo

Predlog za etično gospodarstvo Slovenije smo avgusta 2014 posredovali poslanskim skupinam Državnega zbora in predsedniku zbora, za vse poslance in poslanke.

Predlogu smo priložili gradivo za julijsko novinarsko konferenco v Domelu. V dopisu smo tudi poudarili, da predlog temelji na večletnem strokovnem delu in ga podpira večje število posameznikov in organizacij.