Zbornik Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki z dvema temeljnima poglavjema o integralnem pristopu

Pri založbi AMEU-ISH je aprila 2022 izšel zbornik Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki, ki sta ga uredila Lenart Škof in Ignac Navernik. Monografija je prvo delo v slovenščini, ki se sistematično ukvarja z raznolikimi vprašanji okoljske humanistike, ki obenem ni ozko specializirano za posamezno tematsko področje. Štirinajst poglavij in sedemnajst sodelujočih avtoric in avtorjev oriše religiološke, literarne, zgodovinske, pedagoške in filozofske vidike okoljskih premislekov.

Zadnji dve poglavji prinašata temeljne prispevke o integralnem pristopu za Slovenijo:

Ronnie Lessem, Alexander Schieffer: Integralni svetovi in integralna ekonomija. Prvi del poglavja je prevod četrtega poglavja knjige Schieffer, Lessem, Integral Development: Realising the Transformative Potential in Individuals, Organisations and Societies (Farnham: Gower, 2014), drugi pa prevod podpoglavja P3 iz knjige Integral Green Slovenia: Towards a Social, Knowledge- and Value-Based Economy and Society at the Heart of Europe (Oxon: Routledge, 2016).

Darja Piciga: Integralna zelena Slovenija kot konceptualna in sistemska inovacija za trajnostni razvoj. V prispevku je predstavljen razvoj modela Integralne zelene Slovenije kot celostnega pristopa k trajnostnemu razvoju z uporabo konceptualnega okvira Integralni svetovi in integralne ekonomije, z umeščenostjo v trajnostna prizadevanja EU (pametna integracija) ter krovno vizijo blaginja za vse in ohranjeno zdravo naravno okolje.

Več informacij o monografiji:
POVEZAVA na novico o izidu zbornika.
Predstavitev monografije na konferenci IRDO 2022: POVEZAVA.

Integral Green Economy for a Sustainable Future in the Context of the EU Policies: The Case of the Integral Green Slovenia.

Paper by Darja Piciga in cooperation with Alexander Schieffer and Ronnie Lessem, for the Symposium on the New Paradigm in Politics & Economy, The Laszlo Institute of New Paradigm Research, Bagni di Lucca, Italy, 23rd-24th May 2017.

The paper presents the conceptual framework of Integral Worlds approach, its application in the economic field, and the model of Integral Green Slovenia as a case of Integral Green Economy for Sustainable Development in the context of EU policies.

Prispevek je dostopen na tej povezavi.

Knjiga Integral Green Slovenia že v Sloveniji!

Knjiga Integral Green Slovenia

Knjigo v tiskani ali elektronski obliki je mogoče naročiti pri založbi Routledge na tej povezavi, pa tudi v spletnih knjigarnah.

Daljšo predstavitev knjige z uvodnim poglavjem najdete na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m.

Dan pred 25. junijem smo v Sloveniji dočakali več kot 100 izvodov knjige Integral Green Slovenia. Prav posebno darilo naši domovini za 25. rojstni dan: pričevanja o izjemnih dosežkih Slovencev, tudi svetovno vodilnih. Njihova razlaga in povezovanje v celosten model z integralnim pristopom - ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti za vso Slovenijo, pa tudi za druge deželei n skupnosti.

Knjigo Integral Green Slovenia smo soustvarjali trije uredniki (Darja Piciga, Alexander Schieffer, Ronnie Lessem) in še 42 soavtorjev. Odlične prakse, ki smo jih ustvarili v Sloveniji, in naše tehtne konceptualne prispevke smo v sodelovanju s Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve povezali v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. Ta model predstavlja tudi svež pristop k trajnostnemu razvoju.

V knjigi smo v celovit razvojni model povezali razvojne politike in ukrepe za trajnostni razvoj (od zelenega do socialnega gospodarstva, trajnostnega razvoja podeželja, …), ki se že odražajo v mnogih odličnih slovenskih praksah. Pri vseh praktičnih primerih in tudi pri celotnem modelu Integralne zelene Slovenije so v središču vrednote (moralno ekonomsko jedro). Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva. Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas - slednje odkrivamo in povezujemo.

Teorija integralne ekonomije in integralnega razvoja je bila prvič uporabljena na nacionalni ravni, in to ob upoštevanju slovenske kulture in kulturne dediščine. Vpeljali smo nov koncept pametne integracije politik EU za trajnostni razvoj in na ta način integralno zeleno ekonomijo še bolj povezali s paradigmo trajnostnega razvoja.

Odlične prakse, ki smo jih ustvarili v Sloveniji, in naše izjemne konceptualne prispevke smo v sodelovanju z avtorjema integralne teorije Ronniejem Lessemom in Alexandrom Schiefferjem povezali v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. In tako pokazali, kako lahko postanemo vzorčni model tudi za druge države, v Evropi in širše.

Več o knjigi na tej povezavi.

Panel o IZS na IRDO 2015

IRDO 2015

Skupina C: SOCIALNO-INOVACIJSKI PANEL: Integralna zelena Slovenija kot nov, družbeno odgovoren model trajnostnega razvoja za Evropo. Kako prepričati odločevalce v Bruslju?

Povzetek
Socialno-inovacijski panel: povzetek panela

1. Paper
Darja Piciga, PhD., Citizens’ Initiative for Integral Green Slovenia, Jože Osterc, Ph.D., Eco-Social Forum,Gorazd Pavlek, Andrej Kranjc, MSc., Citizens' Initiative for Integral Green Slovenia
Slovenska pot v smeri integralne prenove

2. Paper
Jožica Rejec, PhD., Štefan Bertoncelj, Tanja Kramar, Janez Rihtaršič, PhD., all Domel Ltd., Železniki, Slovenia
Domel kot odsev zgodovine in globalnega okolja

3. Paper
Tadej Slapnik, Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia
Različni modeli ustanavljanja zadrug v Sloveniji

4. Paper
Sebastjan Pikl, Novum Institute
Socialno podjetništvo - med teorijo in prakso

5. Paper
Nevenka Bogataj, PhD., Slovenian Institute for Adult Education
Odgovornost kot konstitutivni element trajnosti – primer agrarnih skupnosti

6. Paper
Aleksandra Gradišek, Development Centre of the Heart of Slovenia
Srce Slovenije - Zgodba o inovativnem povezovanju ljudi - Integralno prepletanje podjetništva, turizma in samooskrbe

7. Paper
Marko Slapnik, Center Rinka – Institute for tourism and sustainable development of Solčavsko; Nevenka Bogataj, PhD., Slovenian Institute for Adult Education
Solčavsko kot primer lokalne odgovornosti in integralne zelene ekonomije

8. Paper
Prof. Martina Bavec, Ph.D., Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Tjaša Ritter, Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Simon Bavec, M.Sc., Milojka Fekonja Ph.D., Regional development agency Slovenke Gorice, Lenart, Slovenia, prof. Franc Bavec, Ph.D., Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor
Prispevek majhnih in ekoloških kmetij samooskrbi s hrano, varovanju naravne in kulturne dediščine ter socialni vključenosti

9. Paper
Maja Kolar, PhD. Biotechnical Centre Naklo, Slovenia
Narava nas uči – pilotni projekt biodinamičnih učnih vrtov

10. Paper
Liliana Vižintin, PhD., Biotechnical Centre Naklo
Zeleni integralni model Biotehniškega centra Naklo kot primer dobre prakse

11. Paper
Ivana Leskovar, Oton Župančič kindergarten, Slovenska Bistrica, Slovenia, Stanka Stegne, Oton Župančič kindergarten, Slovenska Bistrica, Slovenija, Karin Lavin, Institute for integral development Anima mundi, Sežana, Mojca Pešak, Oton Župančič Kindergarten, Slovenska Bistrica, Slovenija
Vrtec v središču

12. Paper
Marko Pogačnik, academic sculptor, VITAAA, Slovenia
Identiteta Slovenije kot skriti potencial

13. Paper
Prof. Emer. Matjaž Mulej, PhD.PhD., IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, EPF -Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Anita Hrast, IRDO Institute for the Development of Social Responsibility
Integralna zelena ekonomija zahteva družbeno odgovornost kot prenovo vrednot, kulture, etike in norm v praksi

14. Paper
Vesna Kolar Planinšič, MSc, Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia; Darja Piciga, PhD., Citizens’ Initiative for Integral Green Slovenia and Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia
Pametna integracija politik EU za trajnostni razvoj

15. Paper
Iztok Erjavec; Klemen Bizjak, MSc., Martina Gopurn, Andrej Firm : all Institute for Sustainable Development and Holistic Solutions – InTeRCeR, Slovenija
Uporaba pristopa socialnega podjetništva za ustvarjanje inovativnih eko-socialnih intervencij v kmetijstvu v Sloveniji: študijski primer, pilotna raziskava