»Integralni ekonomski model ima izhodišče v središču, v moralnem jedru družbe. Med svojim raziskovanjem sva odkrila pomembnost sozvočja med zunanjim gospodarskem sistemom družbe in njenim notranjim moralnim jedrom oz. moralnimi jedri. Trdiva, da mora družba začeti svoj proces integralnega gospodarskega razvoja z zavarovanjem »južne«, na naravi temelječe gospodarske samozadostnosti, preden se osredini na druge, »vzhodne«, »severne« in »zahodne« gospodarske funkcije. Nato mora vključevati izgradnjo razvojnega gospodarstva, ki temelji na kulturi (zagotavljajoč usklajenost gospodarstva s kulturnim razvojem družbe), socialnega gospodarstva, ki temelji na znanju (usklajevanje družbeno-ekonomskih struktur s sistemi znanja, ki temeljijo na tehnologiji), in življenjskega gospodarstva, ki temelji na življenju (ponovno povezovanje financ in merjenja gospodarske uspešnosti z blaginjo narave in človeka).«

Ronnie Lessem in Alexander Schieffer, poglavje Integralni svetovi in integralna ekonomija, zbornik Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki.

Na kratko o teoriji Integralne ekonomije (v angleščini)

Knjiga Integral Economics

Introduction to Ronnie Lessem's and Alexander Schieffer's (2010) Integral Economics: Releasing the Economic Genius of Your Society.Farnham: Gower: LINK (Preview)

A Review Essay on Ronnie Lessem's and Alexander Schieffer's Integral Economics by Christian Arnsperger (Integral Leadership Review, MARCH 24, 2012): LINK

SELECTED SEMINAL PRACTICE CASES OF INTEGRAL ECONOMY

SOUTHERN APPROACH TO ECONOMY:

MUHAMMAD YUNUS - GRAMEEN BANK
Muhammad Yunus - Grameen Bank (7 min): LINK
Grameen Bank - Banking On The Poor – Bangladesh: LINK
Grameen Bank, in Wikipedia: LINK

SEKEM INITIATIVE
Introductory film to the SEKEM Initiative: LINK
(in various languages: LINK)
SEKEM, official website: LINK
SEKEM, Right Livelihood Award: LINK
SEKEM, in Wikipedia: LINK

EASTERN APPROACH TO ECONOMY:

SARVODAYA MOVEMENT
Sarvodaya Shramadana Movement:
Sarvodaya, official website: LINK

NORTHERN APPROACH TO ECONOMY:

MONDRAGON COOPERATIVE
Mondragon – official website: LINK
Mondragon Corporation – Cooperative, video:
Mondragon Cooperative Part 1 and 2 (2008): LINK1 and LINK2
Mondragon Corporation, in Wikipedia: LINK

WESTERN APPROACH TO ECONOMY:

STEADY STATE ECONOMY
CASSE – Center for the Advancement of the Steady State Economy, official website: LINK
Forty years ago, Robert F. Kennedy challenged the basic way we measure progress and well-being in America: LINK
(written text in: GDP and Indicators of Economic Wellbeing, CASSE Brief: LINK)
What the impossible hamster has to teach us about economic growth: LINK
Dan O'Neill – What Is a Steady State Economy?: LINK
What Is a Steady State Economy? Brief: LINK
Banks in a Steady State Economy: LINK

SUSTAINABLE BANKING:
Triodos Bank, official website: LINK
Triodos Bank, video: LINK
Triodos Bank, in Wikipedia: LINK
The Global Alliance for Banking on Values (GABV): LINK

SUSTAINABLE ENTREPRISE:
Interface, official website: LINK
Ray Anderson - Interface Carpets: LINK
Interface Carpets: Mission Zero Milestones – Interactive: LINK